Ordália

Significado do Nome Ordália

Ordália: Veredito divino.

Ordália
Nomes Femininos
Nomes Masculinos